Domeingebonden – TSO
Maatschappij en welzijnswetenschappen

Doorstroomfinaliteit
Domeinoverschrijdend – ASO
Humane wetenschappen

FILOSOFIE • tweede GRAAD

filosofie
filosofie concreet

Realiseert de nieuwe eindtermen en leerplannen

Boeiende invalshoeken

Concrete casussen