In de rubriek Filosoferen en inspireren filosoferen we aan de hand van casussen, teksten, filmpjes over filosofische vragen. Hier is dus een integratie van ‘weten’ en ‘vaardigheden’. De aangeleerde vaardigheden zoals argumenteren oefenen de leerlingen binnen de aangereikte onderwerpen.

Filosoferen en inspireren